I KIRKEN

VIELSEN I KIRKEN
Ønsker I, at gøre noget helt særligt ud af
oplevelsen i kirken, så kan I bestille mig
til at komme og synge en sang eller salme
i forbindelse med jeres vielse.

Jeg spiller jævnligt i kirken, så jeg
kender mange salmer og kristne sange.